Местенцето


Ние имаме специално отношение към всяко дете, отворило вратата на Местенцето и изпитваме огромно уважение към всеки родител, който ни гласува доверие. В нашия шарен свят не разделяме играта от ученето; не спираме да си задаваме въпроси и да търсим начини да се развиваме; знаем, че няма правилни и грешни отговори, че знанието е динамично и трайно само, когато го преживяваш и вървиш с желание към него! Фокусираме се върху силните страни и интереси на децата и ги подкрепяме да се усъвършенстват и да се развиват като самостоятелни личности.

Предлагаме ви:

  • Индивидуални сесии с психолог, логопед и специален педагог;
  • Ерготерапия;
  • Изготвяне на индивидуални програми за работа с децата, съобразени с техните интереси, особености и потребности;
  • Диагностика със стандартизирани тестове, прилагани от обучени специалисти;
  • Оценка на трудностите, които детето среща в обучението си;
  • Ежедневната обратна връзка и взаимопомощ с родителите;
  • Групова работа с деца и с родители;
  • Обучения;
  • Онлайн консултации;
  • Консултации за учители.