Местенцето
Ако не сте открили отговора, който търсите, смело се свържете с нас
 • Какви деца приемате в Местенцето?

  Приемаме всички деца на възраст между 3 и 18 години, независимо от поставените  диагнози.

 • Как работите с децата?

  Работата с децата е индивидуална и/или в малки групи и се базира на интересите и нуждите на детето. Предварително се интересуваме от очакванията на родителите и на самите деца и ги включваме в бъдещата работа. Ние даваме пълна и конкретна информация за развитието и постигнатите резултати, актуализираме своевременно индивидуалната програма на децата и интегрираме вашата обратна връзка. 

 • Колко време може да прекарва детето ми в Местенцето?

  Престоя на децата зависи изключително от вашето желание и възможности, както и от нуждите и потребностите на вашето дете. Индивидуалните сесии със специален педагог, логопед и психолог се извършват по предварителна заявка и се осъществяват по установен график. 

 • Какви специалисти работят с децата?

  В Местенцето работят квалифицирани специалисти- спeциален педагог, логопед и психолог, както и много доброволци с интересни професии, знания и умения.

 • Освен рабoта с деца, предвиждате ли и работа с родителите им?

  Местенцето планира да организира различни работилнички съвместно с родителите. За всички интересни събития ще бъдете информирани в Новинки

 • Синът ми е на 17 година с поставена диагноза, добре социализиран е със засилен интерес към пещери, водопади и интересни места за туризъм. Как си представяте престоя му в Местенцето?

  Една от основните  идеи на Местенцето е да подпомага по- големите деца в тяхното бъдещо кариерно развитие. За целта ще организираме специални кариерни дни, сесии с професионалисти, ще свързваме децата с ментори. Освен това, Местенцето ще дава възможност на всички специални деца да изявяват своите интереси и умения,  да подготвят и изнасят уроци. В Местенцето ще има и места за доброволци, които искат да помагат с организационната или друга дейност. 

 • Детето ми е на 5 години, посещава детска градина и не може да казва р и л, иначе няма никакви други проблеми, може ли да посещава вашия логопед?

  Местенцето  дава възможност за индивидуална работа с логопед на всички деца, но само след предварителнo записан час.

 • Детето ми е на 4 години не говори, все още не е прието в масова детска градина и не се е отделяло от мен, възможно ли е в началото да го придружавам по време на престоя му при вас?

  Местенцето дава възможност на родителите, след предварителна уговорка, да придружават децата си, но в интерес на децата е този престой постепенно да бъде редуциран.