Местенцето

Зън, зън, зън,...

"Няма как да намериш Коледа под елховото дърво, ако не я носиш първо в сърцето си."