Местенцето

Декември - месец на чудесата

"Тази нощ е нощ на чудесата, приказките слизат на земята
и по сребърния зимен път в празника със хората вървят!
Тази нощ е нощ на чудесата, твои са небето и земята,
пълна с приказки е вечерта, тръгвай, в твойте длани е света!
Сам избира всеки своя път, запомни: вълшебен е светът!
Ти си в него мъничка звезда, освети с добро сърце света..."