Местенцето

Бели и червени, румени, засмени

"Баба Марта бързала,
мартеници вързала:
морави, зелени
бели и червени..."