Местенцето

Освен рабoта с деца, предвиждате ли и работа с родителите им?

Местенцето планира да организира различни работилнички съвместно с родителите. За всички интересни събития ще бъдете информирани в Новинки