Местенцето

Тестове и диагностика

Тестовете, които предлагаме:

  1. DP-3- Developmental profile 3 е рейтинг скала за оценка на детското развитие на деца от 0 до 12 г. и 11 м. Позволява да се идентифицират както неусвоените умения, така и силните страни на детето.
  2. Denver II- скрининг тест за детско развитие на деца от 0 до 6 г. Оценява до каква степен детето може да изпълни определена задача или да достигне дадена цел. Помага да се оцени общото развитие на детето, както и да се идентифицират рискове в развитието и силните страни на детето.
  3. DESK 3-6 R- Дортмундският скрининг тест на детското развитие има за цел да идентифицира риск от нарушение в развитието на децата от 3 до 6 г. и 11 м. Тестът дава възможност за предприемане на мерки, с цел превенция или работа върху дадена проблемна област.
  4. EDI-3- Тест за хранителни разстройства. Предназначен е за оценка на младежи и възрастни над 13 години, като при определени условия може да се използва и при 11 годишни. Въпросникът оценява както нарушенията в храненето (като анорексия, невроза, булимия и др.), така и личностни характеристики на изследваните лица (като ниска самооценка, личностна алиенация, перфекционизъм и др.)
  5. RIAS-2- Рейнолдс е тест за оценка на интелигентността. Приложим е за възрастни и деца над 3 г. Той може да бъде използван, както самостоятелно с цел интелектуална оценка, така и като част от по- широка батерия за диагностициране на специфични разстройства, включително интелектуални и обучителни затруднения. В момента тестът се стандартизира за български условия. Ако имате желание да се включите в стандартизацията, можете да ни пишете на имейла. 
  6. WISC- IV- Скала за интелигентност на Уекслер за деца. Оценява способностите и потенциала на детето, както и придобитите знания и умения. Измерва вербалното разбиране, образното мислене и скоростта и преработката на информация. Може да се използва и като основа за изготвяне на програма за работа с детето.
  7. CARS-2- Рейтинг скала за оценка на детски аутизъм. Скалата се оказва особено ефективна при отдиференциране на деца с аутизъм от такива с когнитивни дефицити, както и за разграничаване на по-леките от по-тежките форми на състоянията в аутистичния спектър.