Местенцето

Канис дейности вМестенцето

„Канистерапията е вид зоотерапия, при която се използва планирано включване на животно в терапевтичния план.. Етимологията на думата е от: canis (латински) – куче и terapeo (гръцки) – лечение. При свободен превод можем да определим канистерапията като лечение посредством силна положителна емоция (любов) от общуването с куче или лечение с куче. За разлика от други животни, които се използват при терапия, най-често ползваното и най-любимо животно, е точно кучето заради неговата голяма адаптивност и лесна дресировка. Най-общо, бихме могли да кажем, че канис-терапията е помощна терапия. Мотиватор е специално подбрано и обучено куче, под ръководство на квалифициран канис-терапевт.“

В групата за канис дейности се използват елементи от канис терапиятра с цел:

Работа за развитие на социални и комуникативните умения.

Формиране на позитивни нагласи и емоции и насърчаване на детето да изразява емоциите си.

Създаване на позитивно отношение към хора, животни и заобикалящата ни среда.

Работа за обогатяване на речниковия запас.

Работа за развитие на количествените представи.

Ориентиране в пространството.

Развитие на моторните умения - груба и фина моторика.

Кога? Всяка седмица по 1 час

Къде? Ул. „Алабин“ 50А

За кого? Групите са подходящи за всички деца над 4 години.

Как мога да включа детето си в групата? Като се свържете с нас на ел. адрес: mestenceto@mail.bg, с лично съобщение във FB страничката ни или на тел. 0898579988(Мишето).