Местенцето

Цветна новинка

вМестенцето е още по-цветно, двигателно и забавно! Вече си имаме ерготерапевт! Екслузивно с него върви и стая за ерготерапия- извор на много усмивки и предизвикателства.