Местенцето

Какви специалисти работят с децата?

В Местенцето работят квалифицирани специалисти- спeциален педагог, логопед и психолог, както и много доброволци с интересни професии, знания и умения.