Местенцето

Как работите с децата?

Работата с децата е индивидуална и/или в малки групи и се базира на интересите и нуждите на детето. Предварително се интересуваме от очакванията на родителите и на самите деца и ги включваме в бъдещата работа. Ние даваме пълна и конкретна информация за развитието и постигнатите резултати, актуализираме своевременно индивидуалната програма на децата и интегрираме вашата обратна връзка.