Местенцето

Какви деца приемате в Местенцето?

Приемаме всички деца на възраст между 3 и 18 години, независимо от поставените  диагнози.