Местенцето

Какви деца приемате в Местенцето?

Приемаме всички деца, без значение от възрастта, независимо от поставените  диагнози.