Местенцето

Специална картичка за всеки повод

„Местенцето“ стартира фондонабираща кампания "Специална картичка за всеки повод“ за подкрепа на деца със затруднения в ученето и адаптацията в училищна среда, чиито семейства са с нисък социален и икономически статус.

Каузата

Качествено образование и обучение на деца със затруднения в ученето, които нямат достъп до работа със специалисти и подпомагане на семействата им чрез информация, обучения, тренинги.

Как? Ще осигурим терапевтична помощ от логопед, психолог и специален педагог, които са мотивирани и вярват, че всяко дете може да постига успех, ако бъде подкрепяно и насърчавано. Целта ни е чрез индивидуална и групова работа, детето само да придобие увереност и спокойствие, за да разгърне пълния си потенциал. Семействата на децата също ще бъдат „въвлечени“, защото нашият опит показва, че знанията и уменията са по-трайни, когато специалисти и родители са един екип.

Защо? Много от децата със специални потребности нямат възможност да работят със специалисти, често те са от социално слаби семейства, с един работещ или отглеждащ ги родител. Това автоматично ги лишава от възможността да имат равен старт и да разгърнат напълно своя потенциал. Без допълнителна подкрепа и работа със специалисти, често децата започват да възприемат себе си за неудачници и мързеливци, неуспехите им постепенно изграждат ниска самооценка, негативно отношение към ученето и училището. Ние сме убедени, че всяко дете има силни страни и може да успява, ако някой повярва в него и работи целенасочено!

Как набираме средства? Със закупуването на "Специална картичка за всеки повод“ вие ще дарите 70% от стойността й за нашата кауза, а останалите 30% - ще отделим за следващи тиражи, с които да помогнем на повече деца и семействата им.

Как можете да помогнeте вие?

Като разпространявате информацията за нашата кауза и не забравяте, че всички деца имат право да бъдат щастливи!

Kато закупите специалната ни картичка и по този начин дарите 70% от стойността й!

Като дарите средства по нашата сметка: получател - Сдружение „Местенцето“, Райфайзен Банк, BIC RZBBBGSF , IBAN BG24 RZBB 9155 1005 7777 99 BGN

Ако сте припознали нашата кауза, свържете се с нас на телефон 0899 149 569 или ни пишете на – ela@mestenceto.com, за да уточним как да получите своята специална картичка и с нея да зарадвате не само нейния получател, а още и още деца, които също да се усмихнат и повярват във възможностите си!