Местенцето

Нашият психолог

Светлана е от хората, които внасят спокойствие и светлина в душите ни! След срещите с нея, винаги се чувстваме по-вдъхновени, свободни и окрилени! Да я наблюдаваш как работи, общува и играе с децата е истинско удоволствие. Щастливи сме, че тя стана част от „Местенцето“, че вече ще я виждаме по-често и че вие също ще можете да се срещате с нея!

Светлана е клиничен психолог. Магистър по клинична и консултативна психология (СУ ”Св. Климент Охридски”). Понастоящем е докторант в СУ " Св. Климент Охридски". Има опит, включващ индивидуална и групова работа, опит с консултиране на деца и тийнейджъри, на деца и ученици със специални образователни потребности, консултиране на родители. В момента се обучава в Транзакционен анализ за придобиване на европейски сертификат за психотерапевт.