Местенцето

Група за тийнейджъри и младежи

Започна записване за новата ни група за тийнейджъри и младежи.

Групата е подходяща за всички на възраст между 12 и 18 години. Дейностите ще се провеждат всяка неделя от 10.00 ч. до 12.00 ч., а пълна програма ще бъде изработена и предоставена на родителите след провеждане на първоначалните срещи с всички участници.

Групата ще се води от д-р Светлана Велкова – доктор по клинична психология, завършила пълния курс на обучение по транзакционен анализ. Член е ДПБ и БАТА. Светла има богат опит в работата със зависими, с деца и младежи с обучителни трудности, с тийнейджъри с противообществени прояви. Станимира Христова – специален педагог, с опит в работата с деца и младежи с обучителни трудности.

Как мога да включа детето си в групата? Като се свържете с нас на ел. адрес: ela@mestenceto.com (моля, оставете телефон за контакт), с лично съобщение във FB страничката ни или на тел. 0886 003 731 (Красимира Стоицева).

Цели на групата: развиване на адаптивни поведенчески умения: следване на инструкции, управление на времето и задаване на въпроси; промяна на нагласи: търсене на социално участие и взаимодействие (намаляване на социалното отдръпване) и мотивираност за работа/учене; полагане на грижи за себе си; развитие на междуличностните отношения- научаване как да се работи в сътрудничество с другите, реагиране на социалните насоки в средата, използване на социално приемлив език, засилване на социалното съзнание, умения за общуване без агресия.

Техники: ролеви игри, теоретичен материал, видео и аудио материали, книжни материали, беседи и дискусии, казуси, арт техники.

Примерни теми: Разпознаване на силни страни; Справяне с проблеми; Ценности; Начини за справяне с конфликтни ситуации – сигурен, несигурен, агресивен; Има много по-голям шанс да удовлетворим нуждите си, ако ги изразим; Как да приемаме последствията; Справяне с напрежение, тревожност, стрес; Себереализация; Творчески маратон – създаване на игра; Алтернативно поведение; Справяне със страхове; Манипулиране и критично мислене; Толерантност; Творчески маратон – създаване на колаж от снимки/есе или приказка/довършване на комикс.

Очакваме Ви!