Местенцето

Каква е цената на престоя?

Местенцето е сдружение с нестопанска цел и се финансира от дарения.